Početna / Crkva u Gorici i franjevačka arheološka zbirka

Crkva u Gorici i franjevačka arheološka zbirka

Crkva sv. Stjepana Prvomučenika u Gorici je podignuta na temeljima starohrvatske crkve sagrađene u IX. stoljeću i jedna je od najstarijih crkava u Hrvata uopće.

Podignuta još u IX. stoljeću kada i velik broj starohrvatskih crkava, korištena je, uz manje popravke, sve do prve polovice XVII. stoljeća.

Crkva sv. Stjepana Prvomučenika u Gorici je podignuta na temeljima starohrvatske crkve sagrađene u IX. stoljeću i jedna je od najstarijih crkava u Hrvata uopće.

 

Podignuta još u IX. stoljeću kada i velik broj starohrvatskih crkava, korištena je, uz manje popravke, sve do prve polovice XVII. stoljeća. Tada je konačno srušena i nikada više nije obnavljana.

 

Tek je potkraj pedesetih godina XIX. stoljeća ondašnji župnik fra Petar Bakula na njenim temeljima sagradio potpuno novu crkvu koja je do gradnje najnovije bila župna, a od tada grobljanska crkva.

 

Odmah uz crkvu smještena je Hrvatska franjevačka arheološka zbirka sv. Stjepana Prvomučenika.