Početna / O THT projektu

O THT projektu

Ovaj projekt se provodi u Bosni i Hercegovini, na području Hercegovine u dvije županije Federacije Bosne i Hercegovine (Hercegovačko-neretvanskoj i Zapadnohercegovačkoj). Projekt je posebno usmjeren na područje općina Grude, Ljubuški i Čapljina iz razloga što ove tri općine povezuje rijeka Trebižat koja obiluje prirodnim ljepotama, te kulturno-povijesnom baštinom i okosnica je spomenutog projekta.

Putovi baštine na Trebižatu „Srce Hercegovine“ je projekt koji financira Europska unija čiji  je nositelj Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu REDAH, partneri u projektu su općine Grude, Ljubuški i Čapljina, te Udruženje za regionalni ruralni razvitak Hercegovački STAP, a suradnik na projektu je Federalno ministarstvo okoliša i turizma.
Projekt je započeo samim danom potpisivanja ugovora koji je REDAH-u dodijelila Europska unija, 08.rujna 2010.

Projekt je ukupne vrijednosti 362.225 €, od čega Europska unija financira 300.000 €, a ostatak partneri projekta.

Ovaj projekt se provodi u Bosni i Hercegovini, na području Hercegovine u dvije županije Federacije Bosne i Hercegovine (Hercegovačko-neretvanskoj i Zapadnohercegovačkoj). Projekt je posebno usmjeren na područje općina Grude, Ljubuški i Čapljina iz razloga što ove tri općine povezuje rijeka Trebižat koja obiluje prirodnim ljepotama, te kulturno-povijesnom baštinom i okosnica je spomenutog projekta. Međutim, projekt indirektno uključuje susjedne općine Stolac, Čitluk, Široki Brijeg, Posušje i Mostar.

Ovim projektom se želi razviti novi i cjelovit turistički proizvod kojim će se obogatiti turistička ponuda Hercegovine kao i cijele Bosne i Hercegovine. 
Opći cilj projekta je doprinijeti gospodarskom razvoju Bosne i Hercegovine, a posebno na području Hercegovine kao turističke regije, kroz integraciju kulturnog/povijesnog i prirodnog naslijeđa u turističku ponudu.
Specifični ciljevi projekta su poboljšati sadržaj regionalne turističke ponude i povećati broj turista u BiH i Hercegovini.

Osim Osnivanja Turističkog Info centra (TIC), kao jedne od aktivnosti kojom će osigurati održivost projekta, na način da će TIC preuzeti potpunu odgovornost za upravljanje Putovima baštine na Trebižatu nakon završetka projekta, ovim projektom će se realizirati set sljedećih aktivnosti:

Podizanje svijesti i interesa lokalnih dionika za kulturno-povijesno i prirodno naslijeđe i razvoj turizma će doprinijeti prepoznavanju važnosti turizma za lokalno gospodarstvo.
Planiranje i izrada tematskih staza naslijeđa i njihovo umrežavanje u turistički proizvod će rezultirati jedinstvenim turističkim proizvodom – Putovi baštine na Trebižatu: „Srce Hercegovine“. To će se dobiti istraživanjem tržišta i analizom trenutnog stanja u turizmu. Osnovni infrastrukturni radovi i ugradnja signalizacije će stvoriti potrebne preduvjete za potpuni razvoj novih turističkih proizvoda.
Poboljšanje kvalitete turističke ponude planirano je kroz obuku i certificiranje turističkih vodiča, iniciranje Bed & Breakfast klastera, razvoj i jačanje nove i postojeće turističke ponude.
Promocija i marketinška aktivnost će osigurati promociju konačnog turističkog proizvoda na tržištu kroz različite kanale komunikacije. Dodatni učinak ove aktivnosti je postaviti standarde kvalitete za promotivne materijale i promociju u turizmu razvojem marketinga i promocije strategije.

Planirani su sljedeći rezultati projekta:

1. Lokalni dionici prepoznali kulturno-povijesno i prirodno naslijeđe, kao mogućnost za razvoj turizma;
2. Razvijen turistički proizvod – Staze naslijeđa Trebižata: Srce Hercegovine
3. Član Staza naslijeđa Trebižata u mogućnosti pružiti visoku kvalitetu usluge;
4. Povećean interes turista i posjetitelja za hercegovačku regiju;
5. Osigurana održivost projekta.

Direktnu korist od izvedbe ovog projekta će imati građani projektnog područja radi poboljšanja ekonomskog potencijala; ciljane općine radi poboljšanja infrastrukture i uključivanja kulturne baštine u turističku ponudu; poduzetnici i privatni sektor putem jačanja kapaciteta i podizanja kvalitete usluga i umrežavanja radi objedinjenog tržišnog nastupa; nevladin sektor koji organizira različite kulturne i turističke manifestacije; muzeji, samostani i manastiri koji će se kvalitetnije uključiti u turističku ponudu; turističke agencije koje mogu u ponudu uključiti novi turistički proizvod.

Ostvarivanjem rezultata projekta, turisti će dobiti bogatiju i kvalitetniju ponudu, što će rezultirati daljom promocijom regije Hercegovine kao autentične i poželjne turističke destinacije.