Početna / Rijeka Trebižat

Rijeka Trebižat

Rijeka s devet imena, prepuna sedrenih reljefa, sa zadivljujućim prirodnim pejzažima i krivudavim tokom, napaja okolna plodna polja.
Dužina Trebižata, od izvora u Peć-Mlinima do ušća u Neretvu u Strugama je 50 km.

Rijeka Trebižat, jedina ponornica u Europi koja 9 puta nestaje u tlu, te ponovno izvire.

Rijeka s devet imena, prepuna sedrenih reljefa, sa zadivljujućim prirodnim pejzažima i krivudavim tokom, napaja okolna plodna polja. Dužina Trebižata, od izvora u Peć-Mlinima do ušća u Neretvu u Strugama je 50 km.

Rezervat je čiste i bistre vode, zelenih obala, čarobnih vodopada, laganih brzaka, bogatog biljnog i životinjskog svijeta. Uz rijeku su nikla i brojna izletišta i kupališta.