Početna / Turistički info centar

Turistički info centar

Turistički info centar pruža usluge informiranja turista i posjetitelja, organiziranja putovanja i boravka u Hercegovini, rezervacije smještaja, organiziranja izleta, posjeta događajima, nabavke izvornih suvenira i lokalnih proizvoda, dostavu brošura, kao i ostale turističke usluge.

Turistički info centar pruža usluge informiranja turista i posjetitelja, organiziranja putovanja i boravka u Hercegovini, rezervacije smještaja, organiziranja  izleta,  posjeta događajima, nabavke izvornih suvenira i lokalnih proizvoda, dostavu brošura, kao i ostale turističke usluge. Smješten je do gradskog parka u Ljubuškom.
Radno vrijeme od 8:00 do 16:00 sati.